Úvodní soustředění 2023

V říjnu se opět bude konat tradiční Talnetí Úvodní soustředění, tentokrát ve středočeských Poděbradech.

Chceš se setkat se stejně naladěnými vrstevníky a prožít tři dny intenzivní zábavy i odborného programu? Přihlas se na úvodní soustředění Talnetu, určené zvídavým i nadaným dětem a mládeži od 10 let.

Přihláška na akci (otevřena do 5. října 2023)


Termín: pátek 13. – neděle 15. října 2023

Místo: Poděbrady, Středočeský kraj

Ubytování: Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace; Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady

Hlavní body programu:

  • odborný program,
  • představení ostatních aktivit Talnetu,
  • prezentace seminárních prací a zájmových témat Talneťáků,
  • výlet do okolí,
  • tradiční večerní deskové a další hry

Stravování: zajištěno 5 x denně včetně pitného režimu na místě

Účastnický poplatek: 1 300 Kč (lze žádat o sociální stipendium adresované správní radě spolku, případně žádat o příspěvek v rámci Darujeme kroužky dětem pokud rodina pobírá (mj.) přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna, či příspěvek při pěstounské péči; lze také uplatnit Směnitelné talenty) – v ceně účastnického poplatku je zahrnuto ubytování, strava, materiál a práce odborných instruktorů. Bohužel z důvodu plánování kapacit prezenční akce je možné zrušení přihlášky pouze za podmínek stornopoplatku ve výši 75 % účastnického poplatku (v případě zrušení do 5. října), resp. 100 % (při zrušení po 5. říjnu). Pokyny k platbě budou zaslány spolu s potvrzením přihlášky.

Místo srazu při příjezdu na akci (pátek 13. 10.):

Místo ukončení akce (neděle 15. 10.):

  • Praha Masarykovo nádraží, 14:10 rozchod pod tabulemi (příjezd vlaku 14:07), případně po příjezdu vlaku Os 22822 v případě zpoždění
  • případně individuálně v Poděbradech dle domluvy s vedoucími

Kontakty:

Mgr. Štěpán Peterka (volnočasový pedagog, certifikovaný vedoucí dětských zotavovacích akcí)

722 967 630, stepan.peterka "kotrmelec" talnet.academy

Mgr. Ing. Vojtěch Tutr (volnočasový pedagog, certifikovaný zdravotník Červeného kříže)


Akce je finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Výzvy “Práce s dětmi a mládeží 2023 pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem”.

Vyplněná a odeslaná elektronická přihláška je závazná a bude do několika pracovních dnů potvrzena organizačním týmem spolu s dalšími organizačně-technickými informacemi o akci. Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka a Souhlas s pořizováním dokumentace a zpracováním osobních údajů bude zasláno spolu s papírovou verzí přihlášky v dostatečném předstihu před konáním akce. Všechny tři dokumenty je poté následně nutné přivést s sebou na prezenční část akce.

Zákonní zástupci účastníka (příp. účastník sám v případě jeho zletilosti) berou na vědomí, že v případě nemoci či mnohonásobného či přes výzvy pokračujícího porušení vnitřních pravidel akce mohou být organizátorským týmem vyzváni k předčasnému a bezodkladnému vyzvednutí účastníka z akce.