Novinky z Talnetu

Více novinek zasíláme newsletterem. Chcete-li mít aktuální informace, můžete se přihlásit k jeho odběru.

Naše aktivity

T-Kurzy

Online materiály, úkoly a odborní lektoři


Kurzy s odbornými materiály a úkoly připravené experty v oborech.

Soustředění

Pojďme se několikrát ročně vidět naživo


Je dobré nebýt jen online! Několik dnů s více i méně vážným programem.

T-Úterky

Pravidelně nepravidelné setkání online


Přednášky a diskuze o zajímavých tématech, většinou vedené talneťáky.

T-Tým

Brána do světa týmových soutěží


Když nemáte vlastní tým, anebo chcete soutěžit spolu s talneťáky.

Miniexpedice

Vědecké výsledky za pár aktivních dnů


Pár dnů výzkumné aktivity ve spolupráci s místními organizacemi.

T-Expedice

Každoroční velká výzkumná akce naživo


Několik odborných sekcí zaměřených na vědecké nebo aktuální otázky.

Provoz Talnetu

 

Detailnější zdůvodnění žádostí o příspěvek najdete na stránce O nás.

Nadcházející události

Hodnoty Talnetu

Vytváříme komunitu

Uvědomujeme si, že sociální vazby jsou velmi cenné, a zde může být každý “mezi svými”.

Dáváme příležitost k rozvoji

Každý zájem si zaslouží pozornost, ať už je to biologie, robotika nebo třeba filosofie.

Vzájemně se tolerujeme v různosti

Naše komunita je pestrá a dobře porozumět si umíme napříč obory i generacemi.

Děláme to, protože chceme

Všechny aktivity jsou založeny na dobrovolnosti a každý dělá právě tolik, kolik sám chce.

Sdílíme (nejen) vědění

Navzájem se podporujeme v odborném i osobnostním růstu.

V našem kolektivu jsme si rovni

Každý má svůj hlas, ať už je to žák základní školy, nebo akademik.