My jsme Talnet!

Věda nás prostě baví.

Hodnoty Talnetu

Vytváříme komunitu

Uvědomujeme si, že sociální vazby jsou velmi cenné, a zde může být každý “mezi svými”.

Dáváme příležitost k rozvoji

Každý zájem si zaslouží pozornost, ať už je to biologie, robotika nebo třeba filosofie.

Vzájemně se tolerujeme v různosti

Naše komunita je pestrá a dobře porozumět si umíme napříč obory i generacemi.

Děláme to, protože chceme

Všechny aktivity jsou založeny na dobrovolnosti a každý dělá právě tolik, kolik sám chce.

Sdílíme (nejen) vědění

Navzájem se podporujeme v odborném i osobnostním růstu.

V našem kolektivu jsme si rovni

Každý má svůj hlas, ať už je to žák základní školy nebo akademik.