Věda nás prostě baví.

Talnet je projekt, který od roku 2003 podporuje nadané a motivované žáky základních a středních škol napříč přírodovědnými, společenskovědními, technickými i uměleckými obory.

Více o projektu

Novinky z Talnetu

Naše aktivity

Provoz Talnetu

 
Proč žádáme o příspěvek?

Nadcházející události

Hodnoty Talnetu

Vytváříme komunitu

Uvědomujeme si, že sociální vazby jsou velmi cenné, a zde může být každý “mezi svými”.

Dáváme příležitost k rozvoji

Každý zájem si zaslouží pozornost, ať už je to biologie, robotika nebo třeba filosofie.

Vzájemně se tolerujeme v různosti

Naše komunita je pestrá a dobře porozumět si umíme napříč obory i generacemi.

Děláme to, protože chceme

Všechny aktivity jsou založeny na dobrovolnosti a každý dělá právě tolik, kolik sám chce.

Sdílíme (nejen) vědění

Navzájem se podporujeme v odborném i osobnostním růstu.

V našem kolektivu jsme si rovni

Každý má svůj hlas, ať už je to žák základní školy, nebo akademik.