T-Konference

Talnet, z.s. spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. pořádají T-konferenci. Jedná se o druhý ročník a zváni jsou všichni studenti středních škol, kteří chtějí prezentovat svůj odborný příspěvek nebo chtějí prezentace pouze sledovat.

Kdy: 20. 11. 2024

Kde: ÚFCH JH, Praha 8, Dolejškova 3 (mapa)

Co je cílem T-Konference?

Cílem je představit příspěvky na témata z různých oborů – z přírodních věd, z techniky, z oborů společenskovědních.

Motivace: Studenti často zpracovávají zajímavé seminární práce, ročníkové práce, které skončí v šuplíku. Studenti se účastní SOČ, často se stává, že práci dokončí, odprezentují na soutěžní přehlídce a tím éra mnohdy zajímavého tématu skončí. Studenti své práce prezentují na různých soutěžích nebo ve škole v rámci povinných prezentací, málokdy pro vlastní zdokonalení v prezentování a pro sdílení myšlenek, pro sdílení poznání či vlastních objevů a bádání nebo mravenčího úsilí a systematické práce.

Přihlaste se a prezentujte své téma, které jste zpracovali. Zdokonalujte se v prezentačních schopnostech. Setkejte se se svými vrstevníky. Vyměňte si zkušenosti z psaní svých prací. Obohaťte se o nové poznatky. Poznejte zajímavé lidi. Inspirujte se vzájemně a dodejte si odvahy začít nějaké vlastní téma. Třeba díky T-konferenci uděláte první krok!

T-Konference není soutěž. Prezentující se zajímavými příspěvky možná čeká nějaká drobná pozornost, ale materiální odměna zde není prioritou.

T-konference je místo k setkání. T-konference je místo k obohacení sebe sama i vzájemně.

Účast na T-Konferenci je zdarma.

Kontakt v případě dotazů: martina.rohlichova "kotrmelec" talnet.academy

Přehled konferenčních příspěvků 2023 – inspirujte se

Barbora Panáková: Samozatmavovací sklo

Jan Kubelík: Didaktická pomůcka pro výuku hodin vlastivědy v obci Nové Sedlo

Jana Hamplová: Expoziční experimenty jako metoda analýzy limitů života řas

Jiří Vondráček: Vliv canisterapie na jemnou motoriku a psychické stavy seniorů

Lukáš Hrdý: Výpočet poloh nebeských těles

Max Rendl: Zatlanka a Člověk v tísni

Stella Lišková: Aplikace viru a nikotinového ligandu do myšího mozku

Tadeáš Roblík: Experimentální studie soustavy La-Ni-Sn

Ondřej Veselý: Nearspace experimenty na balonových sondách, dozimetrie kosmického záření

Vít Nachlinger: Vliv délky pěstování sadby chmele na optimální tvorbu kořenové biomasy

Zuzana Maňásková: Elektrolytické vylučování kovů z roztoků