Máte zájem o DVPP?

Od roku 2023 Talnet disponuje akreditací pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Věříme, že způsob vzdělávání v Talnetu může být inspirativní také pro pedagogy ze škol. Rádi Vás přivítáme a předáme zkušenosti zejména z oblasti badatelsky orientované výuky!

Momentálně nabízíme:

Tvorba badatelského záměru a jeho realizace

Trvání: 2 dny

Doba konání: během T-Expedice

Účastník vzdělávacího programu si zvolí badatelský záměr určitého zaměření (dle aktuální nabídky badatelských sekcí) a zúčastní se prezenční badatelské aktivity žáků (badatelů). Je žádoucí, aby se účastník aktivně zapojil do badatelských aktivit žáků a sám si vyzkoušel způsob práce v badatelském týmu, což umožní pozorování a osobní záznam aktivity žáků v jednoduchých popisných bodech, záznam osobních reakcí z účasti na aktivitě, záznam žákovských interakcí, záznam odborných témat a tezí a záznam podchycení specifik přístupů či interakcí nadaných žáků. Tato aktivita je potřebná pro následný workshop s lektorkou na téma podpory nadání a interakce s nadanými či nadprůměrně motivovanými žáky s využitím tématu tvorby badatelského záměru a jeho realizace. Součástí workshopu je prezentace dlouholetých zkušeností lektorky s vedením badatelských aktivit. Prezentace se zaměří na dvě oblasti: oblast odborné části badatelského záměru a na oblast pedagogicko-psychologickou, tedy aspekty práce s nadanými. V druhé části workshopu účastník zanalyzuje spolu s ostatními své záznamy ze samostatné aktivity a v rámci sebereflexe, reflexe a sdílení vyhodnotí pro sebe a svou školu užitečné metody práce s nadanými přenositelné do výuky. Účastník se tak seznámí s konkrétní ukázkou práce s nadanými žáky či nadprůměrně motivovanými žáky ve věku 12–19 let, které může dále využít ve své praxi.

V případě dotazů a pro bližší informace se obraťte na info "kotrmelec" talnet.academy.