Máte zájem o DVPP?

Od roku 2023 Talnet disponuje akreditací pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Věříme, že způsob vzdělávání v Talnetu může být inspirativní také pro pedagogy ze škol. Rádi Vás přivítáme a předáme zkušenosti zejména z oblasti badatelsky orientované výuky!

Akreditace DVPP pořádaných Talnetem, z.s., od MŠMT, platnost do 25.05.2029: Akreditace_Talnet.pdf .

Momentálně nabízíme:

Promty pro generativní AI v ZŠ a SŠ výuce

Místo konání: Společenská místnost Talnetu: Praha, ulice Žitná (10 – 15 minut pěšky od Hlavního nádraží)

Cena: 1 500 Kč (zahrnuto je drobné občerstvení, ubytování není součástí)

Termín: sobota 16. 11. 2024: 10:00 – 18:00

Vzhledem k částem programů založených na diskuzích a spolupráci je ideální počet účastníků pět až osm. Při menším zájmu o některý z termínů si pořadatel vyhrazuje právo tento termín zrušit a nabídnout termín jiný nebo vrátit poplatek.

Cílová skupina: Učitelé ZŠ a SŠ, vedoucí kroužků – absolventi dvoudenního semináře nebo již se zkušeností s generativní AI

Kontakt: david.wagenknecht "kotrmelec" talnet.academy

Pokud vám nevyhovuje termín nebo místo konání, ale víte o dalších zájemcích, kontaktujte nás a lze domluvit individuální seminář, například u Vás na škole.

Přihláška na DVPP Promty pro generativní AI v ZŠ a SŠ výuce

Jednodenní intenzivní workshop volně navazuje na seminář Umělá inteligence v moderní ZŠ a SŠ výuce. Ideální je tedy pro jeho absolventy nebo pro ty z vás, kdo s generativní umělou inteligencí (gen-AI) již pracují.

Zamysleme se nad cizím jazykem; pokud dokonale ovládáte gramatiku a pravidla, znamená to, že se v zahraničí bez problémů domluvíte a objednáte si v kavárně? Můžete to zkusit, ale pravděpodobně narazíte na dialekty, hovorové výrazy a další odlišnosti běžné řeči od teorie. Podobně je to s moderními nástroji umělé inteligence. I když víte, jak se chovají, skutečný užitek z nich získáte až ve chvíli, kdy ovládnete “jazyk jejich kmene” – tedy promty.

Promty, typicky obsáhlejší textové příkazy, slouží k tomu, aby umělá inteligence vytvořila požadovaný výsledek. Na workshopu si ukážeme základní principy jejich efektivní tvorby, přičemž většina programu bude věnována vlastní práci a sdílení zkušeností mezi účastníky. Stejně jako v předchozím odstavci, půjde o intenzivní konverzaci s “rodilým mluvčím”, abyste se naučili efektivně komunikovat jak v prostředí špičkové restaurace, tak u stánku s rychlým občerstvením.

Podle složení účastníků se domluvíme na konkrétních tématech, na kterých budeme pracovat. Může se jednat o tvorbu badatelských listů nebo písemek, generování slovního hodnocení podle známek, statistiky spojené s vyhodnocením fyzikálních měření, vytváření symbolů nebo obrázků pro výuku historie, nebo dokonce o skládání hudby. Ano, toto všechno a mnohem více umělá inteligence zvládá – a po workshopu budete i vy vědět, jak z umělé inteligence vytěžit maximum pro vaši výuku!

Můžeme pracovat společně na jednom tématu, samostatně experimentovat nebo střídavě měnit témata. Hlavní částí však bude průběžné sdílení poznatků a rozbor toho, proč některé promty fungují lépe než jiné.

Pro účast na semináři je nutný vlastní notebook nebo alespoň tablet. Několik kusů můžeme zapůjčit; v případě potřeby nás kontaktujte.

Přihláška na DVPP Promty pro generativní AI v ZŠ a SŠ výuce

Umělá inteligence v moderní ZŠ a SŠ výuce

Místo konání: Společenská místnost Talnetu: Praha, ulice Žitná (10 – 15 minut pěšky od Hlavního nádraží)

Cena: 2 900 Kč (zahrnuto je drobné občerstvení, ubytování není součástí)

Termíny (sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00):

  • 25. 5. – 26. 5. 2024
  • 31. 8. – 1. 9. 2024 – zaplněno, kontaktujte nás pro místa náhradníků
  • 14. 9. – 15. 9. 2024– termín se otevře jen při zaplnění říjnového termínu, vyplňte nám zájem do přihlášky nebo nás kontaktujte
  • 5. 10. – 6. 10. 2024

Vzhledem k částem programů založených na diskuzích a spolupráci je ideální počet účastníků pět až osm. Při menším zájmu o některý z termínů si pořadatel vyhrazuje právo tento termín zrušit a nabídnout termín jiný nebo vrátit poplatek.

Cílová skupina: Učitelé ZŠ a SŠ, vedoucí kroužků

Kontakt: david.wagenknecht "kotrmelec" talnet.academy

Pokud vám nevyhovuje termín nebo místo konání, ale víte o dalších zájemcích, kontaktujte nás a lze domluvit individuální seminář, například u Vás na škole.

Přihláška na DVPP Umělá inteligence v moderní ZŠ a SŠ výuce

Co s umělou inteligencí ve třídě plné žáků? Jsou být Vaši studenti napřed v používání umělé inteligence? Předběhněte je!

Generativní umělá inteligence (Gen-AI) je aktuálním tématem například v informatice, marketingu a grafice, ale ani školství nezůstává nedotčeno. A jak to bývá, mnoho žáků a studentů je v jejich využití napřed, což vzbuzuje nejistoty a obavy. Příkladem může být i veřejně probírané téma rušení bakalářských prací na některých vysokých školách. To ale není důvod, aby Gen-AI byla zlý pán; pojďme z něj raději udělat dobrého sluhu!

Se zaměřením na druhý stupeň ZŠ a střední školy, poslouží dvoudenní DVPP seminář nejen k seznámení se s hlavními Gen-AI nástroji, ale především k naladění se na jejich správné používání. Právě pochopení logiky a porozumění filozofii velkých jazykových modelů (LLM) je totiž zásadní, aby z nich získané výsledky nebyly kontraproduktivní. Obdržení chybných “odpovědí” by nebyl ani tak problém sám o sobě, náročnost ale spočívá v (podvědomém) přesvědčení o spolehlivosti. Jak s tímto pracovat?

Seminář je maximálně interaktivní a individuální. Maximální počet účastníků je 10, podle zaplnění se vám věnují dva až tři lektoři. Vyhýbáme se programování, cílovou skupinou jsou učitelé a pracovníci s mládeží, kteří nyní Gen-AI nástroje nepoužívají nebo “promptují” jen příležitostně. Při poptávce jsme schopni uspořádat i pokročilý seminář (učitelé IT, automatizace a propojení nástrojů); máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Na začátku semináře se seznámíme s principy AI metod. Zážitkovou formou (přenositelnou do výuky) si představíme “přemýšlení AI” a navážeme diskuzemi, k čemu jsou které nástroje vhodné a kde se jim vyhnout. Vyzkoušíme si v současné době populární služby (generování textu, grafiky, zvuků apod.) a to vše univerzálně, bez ohledu na vyučovaný předmět nebo obor. Druhá část je věnována zahrnutí Gen-AI do výuky, především ve stylu badatelské přístupu, dále pak navržení školní hodiny, kde minimálně jeden z nástrojů bude sluha nejen náš, ale i studentů.

Hlavním lektorem semináře je David Wagenknecht, který vystudoval PhD na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a nyní se věnuje data science, automatizaci a AI i Gen-AI metodám po matematické i praktické stránce. U machine-learning modelů se zabývá jejich interpretací, jak z pohledu ověření “neprůhledných metod”, tak vysvětlení netechnickým uživatelů. Zároveň v Talnetu působí od roku 2009 jako lektor, primárně v oborech souvisejících s daty, fyzikou a AI.

Pro účast na semináři je nutný vlastní notebook nebo alespoň tablet. Několik kusů můžeme zapůjčit; v případě potřeby nás kontaktujte.

Přihláška na DVPP Umělá inteligence v moderní ZŠ a SŠ výuce

Tvorba badatelského záměru a jeho realizace

Akreditace DVPP Tvorba badatelského záměru a jeho realizace v rámci podpory nadání od MŠMT s platností do 25.05.2026: Akreditace_T-Expedice.pdf .

Trvání: 2 dny

Doba konání: během T-Expedice

Účastník vzdělávacího programu si zvolí badatelský záměr určitého zaměření (dle aktuální nabídky badatelských sekcí) a zúčastní se prezenční badatelské aktivity žáků (badatelů). Je žádoucí, aby se účastník aktivně zapojil do badatelských aktivit žáků a sám si vyzkoušel způsob práce v badatelském týmu, což umožní pozorování a osobní záznam aktivity žáků v jednoduchých popisných bodech, záznam osobních reakcí z účasti na aktivitě, záznam žákovských interakcí, záznam odborných témat a tezí a záznam podchycení specifik přístupů či interakcí nadaných žáků. Tato aktivita je potřebná pro následný workshop s lektorkou na téma podpory nadání a interakce s nadanými či nadprůměrně motivovanými žáky s využitím tématu tvorby badatelského záměru a jeho realizace. Součástí workshopu je prezentace dlouholetých zkušeností lektorky s vedením badatelských aktivit. Prezentace se zaměří na dvě oblasti: oblast odborné části badatelského záměru a na oblast pedagogicko-psychologickou, tedy aspekty práce s nadanými. V druhé části workshopu účastník zanalyzuje spolu s ostatními své záznamy ze samostatné aktivity a v rámci sebereflexe, reflexe a sdílení vyhodnotí pro sebe a svou školu užitečné metody práce s nadanými přenositelné do výuky. Účastník se tak seznámí s konkrétní ukázkou práce s nadanými žáky či nadprůměrně motivovanými žáky ve věku 12–19 let, které může dále využít ve své praxi.

V případě dotazů a pro bližší informace se obraťte na info "kotrmelec" talnet.academy.