T-Úterky

T-Úterky jsou online relace pro Talneťáky, instruktory Talnetu a další hosty. Jejich smyslem je nabídnout příležitost něco se dozvědět, vzájemně se poznat a umožnit kontakt mimo T-Kurzy, které probíhají většinou mezi instruktorem a každým Talneťákem (nebo úzkou skupinou Talneťáků) zvlášť. T-Úterky dávají možnost Talneťákům více se podílet na přípravě i realizaci T-Aktivit. Střídají formu T-Přednášky a Café Talnet.

Kromě radosti z nově nabytých vědomostí a zkušeností lze získat také slevy na talnetí akce. Více informací nalezneš na stránce Směnitelné talenty.

T-Úterky aktuálně

T-Přednášky

Talnet vždy byl, je a bude komunitou lidí, kteří se zajímají nejen o problematiku, která baví je samé, ale jsou zvědaví také na to, co zajímá ostatní. T-Přednášky umožňují Talneťákům, instruktorům i lidem mimo Talnet sdílet své vědomosti a záliby, diskutovat o nich s ostatními a ledacos naučit posluchače i sami sebe. A to vše dokonce z pohodlí domova. Přijít může každý, kdo má chuť se něco dozvědět. A kdo může přednášet? Každý, kdo chce s ostatními něco zajímavého sdílet!

Co o T-Přednášce říká někdo, kdo ji už měl?

Záměrně si pro T-Přednášky vybírám témata, o kterých toho zprvu moc nevím. Díky T-Přednášce si je zpracuji a ucelím. Naučím se toho tak vlastně mnohem více, než ti, komu to přednáším. Vždy mi udělá radost, že desítky lidí zajímá to, čemu se věnuji. Myšlenkou T-Přednášky totiž není, že odborník vysvětluje něco laikovi, ale že jeden Talneťák sdílí s druhým.

Martin Švanda

T-Přednáška pro mě byla jedinečná příležitost. Celkovou volnost ve vytváření přednášky považuji za největší plus. Za druhé největší plus považuji zpětnou vazbu a rady koordinátorky, která je schopná podat takovou pomoc či hodnocení, které jsou pro daného člověka co nejvíce prospěšné. Zpětná vazba byla pro mě velice přínosná a koncipovaná podle mých vlastních požadavků. Jak hluboko člověk chtěl jít, tak hluboko se skutečně šlo, což velice oceňuji. Výsledky rozhodně mluví za své.

Lukáš Juřica

Baví mě, že se mohu podělit o to, co vím, s někým, kdo to uvítá. Chci šířit to, co zaujalo mě samotného jinde. Těší mě myšlenka, že si publikum třeba někdy řekne – Aha, to už jsem slyšel od Martina Topinky. Navíc díky T-Přednáškám člověk může najít i lidi, které zajímá to samé a s kým lze později spolupracovat. Nemá to vlastně žádné nevýhody – nejhůře to někdo vypne dříve, ale já si z toho vždycky něco můžu odnést. Člověk nemá co ztratit!

Martin Topinka

Café Talnet

Obnovené Café Talnet přináší příležitost nezávazně si online podiskutovat nejen o nabízených tématech. Každé setkání má svého hosta či hosty, kteří představí téma zvolené na konkrétní setkání. Kdokoli z účastníků se může vyjádřit, klást otázky, představit svůj názor. Café Talnet není online přednáškou, není seminářem. Je příležitostí k setkávání účastníků Talnetu a dalších hostů. Do Café Talnet je možné kdykoli v průběhu přistupovat či odcházet – jako do opravdové kavárny, a také navrhovat další témata, případně přejít do neformálního hovoru.