Náš tým

Správní rada

Jakub Sochor jakub.sochor "kotrmelec" talnet.academy

Předseda správní rady, hospodář, hlavní koordinátor T-Expedice, instruktor (radiochemie, tvorba vědeckých projektů)

“S Talnetem jsem se setkal už ve školních letech a jeho prostředí a poslání mne oslovilo natolik, že se ve současné době stále podílím na jeho provozu a rozvoji. Moje alma mater je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na Českém vysokém učení technickém, kde se věnuji výzkumu v oblasti chemie supertěžkých prvků. Vidím Talnet zejména jako organizaci, jejíž součásti musí společně tvořit dobře fungující stroj, v rámci kterého s kolegy provozujeme pestrou paletu různých aktivit. Kromě lektorování T-Kurzů a organizace mého srdcového projektu T-Expedice se tak snažím zastřešovat především technické fungování spolku a rozvoje Talnetu jako moderní a efektivně fungující organizace. Kromě toho považuji za důležitou spolupráci Talnetu s dalšími subjekty a snažím se navazovat spolupráce s institucemi, které mají podobné vize jako my v Talnetu.”

Anna Rudolfová anna.rudolfova "kotrmelec" talnet.academy

Místopředsedkyně správní rady, hlavní manažerka T-Aktivit, instruktorka (biochemie, tvorba vědeckých projektů)

“Moje společná cesta s Talnetem začala už před lety ve škole, kdy jsem se s nadšením účastnila snad všech aktivit, které Talnet tehdy nabízel. Od té doby jsem vlastně nikdy neodešla. Dráhu organizátorky jsem začala jako instruktorka T-Kurzů, v prvé řadě Kurzu nové generace pro přípravu garantů na letní T-Expedici. Jsem absolventkou oboru Genomika a proteomika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a jako doktorandka se v současné době převážně pohybuji na akademické půdě a věnuji se vědě. Baví mě poskytovat mládeži možnost přičichnout k vědě a zjistit, co je zajímá, ať už se v budoucnu vidí ve výzkumu nebo kdekoli jinde. V Talnetu se snažím kromě podílu na organizaci T-Expedice zajišťovat chod našich aktivit, diskutovat s kolegy o možnostech jejich inovací a komunikovat s veřejností a institucemi naše vize i důležitost podpory nadání a vnitřní motivace mládeže.”

Světla Vitingerová

Členka správní rady

“Na organizaci Talnetu jsem se podílela v jeho začátcích od roku 2004 do 2012, tedy v dobách jeho spolupráce s Univerzitou Karlovou a Národním institutem dětí a mládeže. Jsem zakladatelkou spolku Talnet. Byla jsem zodpovědná za běhy T-exkurzí, organizovala jsem prezenční soustředění, vedla jsem několik prvních mezinárodních setkání Talnet International a pár let působila jako instruktorka kurzu geografie. Vždy jsem toužila podporovat zapálené mladé lidi pro vědu a snažila jsem se jim nabídnout příležitost rozvinout se i v sociální oblasti. V současné době většinu aktivit sleduji již jen zpovzdálí. Nicméně jako členka správní rady neustále se zájmem pozoruji, jak se aktivity Talnetu vyvíjejí a adaptují na výzvy postmoderní doby.”

Vědecká rada

RNDr. Jan Brandejs, Ph.D. – absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Martin Starý – absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. – Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RNDr. David Wagenknecht, Ph.D. – absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Organizační tým

Tomáš Čajan tomas.cajan "kotrmelec" talnet.academy

IT podpora, údržba webu

Jana Hamplová jana.hamplova "kotrmelec" talnet.academy

Propagace, PR

Ondřej Chlubna ondrej.chlubna "kotrmelec" talnet.academy

Koordinátor T-Kurzů, instruktor (programování, IT, etika)

Lukáš Juřica lukas.jurica "kotrmelec" talnet.academy

Vedoucí robotického týmu T-Robotika

Štěpán Peterka stepan.peterka "kotrmelec" talnet.academy

Vedoucí koordinátor prezenčních soustředění

Kateřina Remišová katerina.remisova "kotrmelec" talnet.academy

Mentoring, týmové aktivity, rozvoj měkkých dovedností, koordinátor mezinárodní spolupráce

Martina Röhlichová martina.rohlichova "kotrmelec" talnet.academy

Koordinátorka T-Konference a projektů DVPP, instruktorka (biologie)

Jiří Rudolf jiri.rudolf "kotrmelec" talnet.academy

Koordinátor biologických miniexpedic, instruktor (biologie rostlin, biochemie)

Barbora Růžičková barbora.ruzickova "kotrmelec" talnet.academy

Vedoucí spolkové administrativy

Jiří Svatoš jiri.svatos "kotrmelec" talnet.academy

Koordinátor online T-Přednášek

Vojtěch Tutr vojtech.tutr "kotrmelec" talnet.academy

Zástupce vedoucího koordinátora prezenčních soustředění, instruktor (filosofie)

David Wagenknecht david.wagenknecht "kotrmelec" talnet.academy

Vedoucí rozvoje organizace v rámci T-Development, instruktor (fyzika, data science)

Maksymilian Yurchenko maksymilian.yurchenko "kotrmelec" talnet.academy

Vedoucí týmu NAFTA (Na fyziku v týmu)

Odborní spolupracovníci

Jiří Jan Borák (botanika)

Petra Beran-Cimbůrková (antropologie)

Eliška Drabinová (chemie)

Zuzana Babuková (fyzika, meteorologie)

Bohumila Potočná (IT)

Iva Stará (lingvistika, jazyky)

Martin Starý (entomologie) – martin.stary "kotrmelec" talnet.academy

Martin Švanda (fyzika) – martin.svanda "kotrmelec" talnet.academy

Martin Topinka (astronomie)

Michaela Zemková (geologie, geografie)