Mini-Expedice

Miniexpedice je několikadenní akce zpravidla terénního charakteru. Účastníci v malém týmu plní vědecký úkol, který je méně náročný na obsah a formální výstupy než klasická expedice, ale zpravidla je zde napojení na místní struktury typu AOPK nebo CHKO. Cílem je realizovat smysluplný projekt přínosný pro region/spolupracující instituci a zprostředkovat studentům základ pro náročnější aktivity. Aktivita je vhodná pro méně zkušené i zkušenější Talneťáky. Úspěšné miniexpedice se konaly ve na Radnicku, ve Filipově, na Děčínsku a na Pálavě.

Mini-Expedice aktuálně