Botanická miniexpedice v Čeperce

Na začátku července se v Čeperce na Pardubicku uskutečnila botanická miniexpedice. Studenti v rámci víkendu navštívili hodnotnou lokalitu cennou kvůli obnaženým písčitým půdám, kde odstranili narostlou biomasu, především kapradiny, a spolu s nimi i živiny, které mají na vývoj lokality spíše negativní dopad bránící růstu žádaných suchomilných druhů. Na lokalitě byly vykopané písčité příkopy pro podporu života samotářských druhů včel, například pískorypek. Součástí exkurze byla i návštěva PR Baroch. Jedná se o území spásané buvoly a koňmi, na kterém se nacházel vyschlý mokřad, tedy zde byly k nalezení hlavně vlhkomilné druhy. Mimo to se zde nacházela spousta schránek mlžů, konkrétně okružáka ploského nebo plovatky bahenní. Opodál se tyčily odkvétající orchideje prstnatce pleťové nebo právě kvetoucí kruštíky bahenní. Oba druhy jsou umístěny na červeném seznamu a chráněny zákonem.

Studenti se tak kromě touhy po vzdělání přijeli zapojit a aktivně přispěli k udržení regionálně významné lokality.