Finanční situace a možnost příspěvku

Od akademického roku 2021/2022 z důvodu restrukturalizace Národního pedagogického institutu ČR (NPI) nespadá Talnet pod žádnou veřejnou instituci, a tedy nemá pravidelné financování. Není potřeba mnoho nadsázky a lze říci, že financování nemá žádné, alespoň ne to pravidelné. Funguje tak především na dobrovolnické bázi a jak vedení spolku, tak instruktoři kurzů mu věnují nemálo osobního času. Ani aktivity nejsou zadarmo, ať již soustředění nebo i kurzy co do pomůcek. Pokud se na některou z aktivit nepodaří získat grant, nemáme jinou možnost, než veškeré náklady přenášet na studenty.

Obvyklou praxí Talnetu přitom byly účastnické poplatky za prezenční setkání v symbolické rovině, pomůcky ke kurzům zasílané instruktory a alespoň drobné odměny pro lektory. Abychom se k tomuto modelu mohli alespoň částečně vrátit, spustili jsme kampaň na Darujme.cz, pomocí které nám můžete přispět na fungování. Ať již jste jen příznivce Talentu nebo je v něm například vaše dítě aktivní, jistě víte, že stavíme na velmi individuálním přístupu a studenti díky kurzům mohou smysluplně trávit hodiny týdně – a nemálo z nich to přiláká ke vědě. Navíc se snažíme kurzy a aktivity neustále zlepšovat a zcela jistě kvalitou a obsahem můžeme konkurovat ne zcela levným (online) kurzům pořádaných některými univerzitami nebo světovými vzdělávacími platformami. Navíc to neděláme jen kvůli znalostem, ale také budujeme kolektiv, ve kterém se cítí dobře i ti, kteří si třeba ve škole nemají o vědeckých tématech s kým popovídat.

Darujte Česku budoucnost!

Budeme tedy rádi za jakoukoli částku, kterou nám přispějete na fungování. Samozřejmě nejvíce oceníme dary pravidelné, byť drobnější. Nejlepší způsob pro poskytnutí daru je kampaň na Darujme.cz (také box vpravo). Na poskytnuté dary automaticky vystavujeme potvrzení, díky čemuž si poskytnutý dar můžete odečíst ze základu daně. Pokud vás zajímá konkrétní využití příspěvků nebo možnost větší spolupráce, neváhejte nás kontaktovat.

Naše finanční prostředky jsou omezené, nicméně nakládání s nimi funguje dle zásad zdravého hospodaření a s péčí řádného hospodáře. Dle hodnocení Centra pro výzkum neziskového sektoru získalo naše celkové finanční zdraví rating B; známka A nám unikla jen kvůli absenci dlouhodobé historie.

Výroční zprávy s účetními uzávěrkami za jednotlivé roky naleznete na stránce Dokumenty.