T-Expedice 2023 v Olomouci

V srpnu se uskutečnila tradiční událost Talnetu pro motivované středoškoláky, T-Expedice, při které garanti z řad samotných studentů připraví svůj vlastní výzkumný projekt, vytvoří badatelský tým a během týdenní prezenční části jej plně zrealizují. T-Expedice letos zavítala do Olomouce, kde své záměry napříč různými obory realizovalo pět výzkumných týmů. Realizace byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Mionový teleskop

Miony jsou částice, které jsou do jisté míry podobné elektronům, ale jsou asi dvěstěkrát těžší. Vznikají z kosmického záření v horní atmosféře a často dolétají až na zemský povrch. Astrofyzikální sekce T-Expedice postavěla a vyzkoušela detektor těchto částic, pomocí kterého následně provedla průzkum tzv. mionovou tomografií ve fortové pevnosti č. XIII nedaleko Olomouce.

Botanická sekce

Talnetí Botanici se letos zaměřili na vliv stromů na své okolí. Ze stromů se odpařuje velké množství vody, čímž se okolní vzduch zvlhčuje a ochlazuje. Biologové studovali rychlost transpirace u několika vybraných jedinců buku lesního a u jednoho stromu dokonce změřili celkovou plochu jeho listů.

Biologie rostlin

Biologická sekce (nezaměnit s botanickou sekcí) studovala rostlinná barviva, alkaloidy a hormony a optimalizovala postupy zjištění jejich přítomnosti. Barviva byla separována chromatografií, u alkaloidů využili biologové jejich fluorescenčních vlastností, a v případě rostlinných hormonů pozorovali jejich účinky na tělo rostliny.

Na fyziku v týmu

Fyzikální sekce T-Expedice je součástí dlouhodobého projektu Nafta, který se pod hlavičkou Talnetu věnuje řešení otevřených fyzikálních úloh z Turnaje mladých fyziků. Na Expedici se Nafta pustila do řešení několika vybraných úloh, v jejichž zpracování bude dále pokračovat v rámci svého T-Kurzu.

Nejchytřejší domácnost

Podobně jako fyzikální sekce, tradiční robotická sekce T-Expedice spadá pod dlouhodobější projekt, kterým je tentokrát T-Robotika. Jejich expediční záměr pod názvem Nejchytřejší domácnost sestával z dílčích projektů, interně nazývaných Kočkrmič a Kytkolej, jejichž účelem byla automatizace krmení domácích zvířat, resp. Zalévání rostlin.

Na závěr expedice proběhla tradiční poster session ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, při které výzkumné týmy prezentovaly sobě navzájem i veřejnosti výsledky, kterých za celý týden dosáhly.

Realizace T-Expedice byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme Vlastivědnému muzeu v Olomouci, Pevnosti poznání, Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Palackého v Olomouci za podporu a spolupráci při realizaci.