Květen 2024: Generativní AI v moderní ZŠ a SŠ výuce

Na dvoudenním semináři pro učitele (květen 2024) zaměřeném na použití generativní AI ve výuce na základních a středních školách proběhlo několik klíčových aktivit, které účastníky obohatily o nové poznatky a dovednosti. Program byl pečlivě navržen, aby zahrnoval jak teoretické, tak praktické části, čímž učitelé získali komplexní přehled o možnostech a využití AI ve vzdělávacím procesu.

V teoretických blocích se účastníci seznámili s přednáškami o architektuře a chování AI. Tyto přednášky zahrnovaly podrobné informace o tom, jak AI funguje, jaké jsou její limity a možnosti. Dalšími tématy byly filozofie a použití promtů, tedy klíčové téma pro efektivní interakci s AI systémy. Přednášející také představili různé AI nástroje, které mohou učitelé využít při své práci, a diskutovali o legislativních otázkách souvisejících s používáním AI, což pomohlo učitelům lépe porozumět právním rámcům a etickým otázkám.

Na článcích o AI a “memmech” o AI byly postaveny diskuzní bloky navržené tak, aby odlehčily náročný program a poskytly prostor pro zamyšlení nad filozofií a širšími souvislostmi používání AI ve výuce. Učitelé měli možnost sdílet své názory a diskutovat o různých pohledech na AI, to také přispělo k bohatšímu porozumění a vzájemné inspiraci.

Praktické workshopy byly jedním z nejdůležitějších prvků semináře. Učitelé si zde vytvořili vlastní materiály pro výuku pomocí AI, a to i na témata, která jim byla dříve neznámá, jako je například teorie relativity. Vyzkoušeli si práci s ChatGPT jako obecným modelem, generování obrázků, datovou analýzu a dokonce i tvorbu písniček. Tyto aktivity jim umožnily prakticky aplikovat nabyté znalosti a dovednosti, a zároveň vidět konkrétní přínosy AI pro jejich výuku.

Na závěr semináře si učitelé odnesli dárky a certifikáty, které potvrzovaly jejich účast a úspěšné absolvování programu. Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní. Mnoho učitelů uvedlo, že začnou AI aktivněji používat ve své výuce nebo ji využijí ještě více než dosud. Seminář tak nejen obohatil jejich profesní život, ale také přispěl k inovaci a modernizaci vzdělávacího procesu na jejich školách.

Pokud jste se AI semináře neúčastnili a jste součástí pedagogických sborů, nebo se třeba jen věnujete volnočasové výuce, snad na viděnou na některém z dalších termínů!

Pro velký úspěch již máme vypsaná dvě další opakování a připravujeme zbrusu nový jednodenní seminář jen o promtech.
Více informací na stránce o seminářích.