Seminář

“20 let péče o talentované žáky v ČR aneb projekt Talnet v běhu času”

akce organizována Talnet, z. s. ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s.

sobota 18. února 2023, 10:00 – 17:00

Křižíkův sál (sál č. 319), Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

 

Přesně před 20 lety započaly první větší snahy o systémovou podporu talentovaných, nadaných, mimořádně nadaných a motivovaných žáků základních a středních škol v České republice. Kromě krajských organizací a sítě podpory nadání se na realizaci této podpory také podílí projekt Talnet, kterým během doby své existence prošlo několik tisíc žáků různého zaměření a zájmů. Tento seminář shrnuje na příkladu projektu Talnet uplynulých 20 let podpory nadání v České republice, jeho současnost a vyhlídky nejen dle zpráv státních institucí a vystoupí na něm se svým příspěvkem osobnosti podpory nadání v ČR, stejně tak jako minulí i současní Talnetem podpoření žáci se svými postřehy a zkušenostmi.

 

Předběžný program

 • 9:45 – otevření sálu
 • 10:00 – zahájení semináře (A. Korytářová, J. Sochor)
 • 10:15 – minulost péče o talentované v České republice (S. Zelenda, V. Tutr, Š. Peterka)
 • 10:50 – přestávka
 • 11:00 – současná situace péče o talentované (J. Sochor, M. Röhlichová, A. Korytářová, M. Švanda)
 • 12:40 – oběd (zajištěno v rámci organizace semináře)
 • 13:20 – paralelní program
  • představení jednotlivých aktivit pro talentované pohledem samotných středoškoláků
  • promítání fotografií a dokumentů souvisejících s historií projektu Talnet
  • výstava nejlepších T-Expedičních posterů a výsledků T-Expedičního bádání
 • 14:45 – coffee break s navazující volnou diskusí
 • 16:30 – zakončení

Přihláška

Výše účastnického poplatku bude určena na základě počtu účastníků akce a pokyny k platbě budou zaslány na začátku ledna 2023 (předpokládaná výše 450 Kč). V ceně akce je zahrnut oběd, coffee break a soubor propagačních materiálů.

Akce je určena pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školských zařízení, pracovníky s dětmi a mládeží, ale i pro zájemce o informace z oblasti podpory nadaných, talentovaných a motivovaných žáků základních a středních škol. Stejně tak rádi uvidíme bývalé i současné účastníky akcí Talnetu!

 

Save the date letáček