Letní soustředění 2023

V květnu se opět bude konat tradiční Talnetí Letní soustředění, tentokrát ve středočeském Nymburce.

Chceš se setkat se stejně naladěnými vrstevníky a prožít čtyři dny intenzivní zábavy i odborného programu? Přihlas se na letní soustředění Talnetu, určené zvídavým i nadaným dětem a mládeži od 10 let.

Přihláška na akci (otevřena do 10. května 2023)


Termín: čtvrtek 18. – neděle 21. května 2023

Místo: Nymburk, Středočeský kraj

Ubytování: Hotel Garni (V Kolonii 2104, 288 02 Nymburk), dvojlůžkové pokoje, sociální zařízení společné pro dva pokoje v buňce

Hlavní body programu:

  • odborný program (geologie, historie, filosofie),
  • prezentace seminárních prací a zájmových témat Talneťáků,
  • představení badatelských záměrů pro T-expedici 2023,
  • výlet do okolí,
  • tradiční večerní deskové a další hry

Stravování: zajištěno, část ve školní jídelně COP Nymburk

Účastnický poplatek: 1 500 Kč (lze žádat o sociální stipendium adresované správní radě spolku, případně žádat o příspěvek v rámci Darujeme kroužky dětem; lze také uplatnit Směnitelné talenty) – v ceně účastnického poplatku je zahrnuto ubytování, strava, materiál a práce odborných instruktorů. Bohužel z důvodu plánování kapacit prezenční akce je možné zrušení přihlášky pouze za podmínek stornopoplatku ve výši 75 % účastnického poplatku (v případě zrušení do 10. května), resp. 100 % (při zrušení po 10. květnu). Pokyny k platbě budou zaslány spolu s potvrzením přihlášky.

Místo srazu při příjezdu na akci:

Místo ukončení akce:

Kontakty:

Mgr. Štěpán Peterka (volnočasový pedagog, certifikovaný vedoucí dětských zotavovacích akcí)

722 967 630, stepan.peterka "kotrmelec" talnet.academy

Mgr. Ing. Vojtěch Tutr (volnočasový pedagog, certifikovaný zdravotník Červeného kříže)


Akce je finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Výzvy “Práce s dětmi a mládeží 2023 pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem”.

Vyplněná a odeslaná elektronická přihláška je závazná a bude do několika pracovních dnů potvrzena organizačním týmem spolu s dalšími organizačně-technickými informacemi o akci. Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka a Souhlas s pořizováním dokumentace a zpracováním osobních údajů bude zasláno spolu s papírovou verzí přihlášky v dostatečném předstihu před konáním akce. Všechny tři dokumenty je poté následně nutné přivést s sebou na prezenční část akce.

Zákonní zástupci účastníka (příp. účastník sám v případě jeho zletilosti) berou na vědomí, že v případě nemoci či mnohonásobného či přes výzvy pokračujícího porušení vnitřních pravidel akce mohou být organizátorským týmem vyzváni k předčasnému a bezodkladnému vyzvednutí účastníka z akce.